Αεροπορίας 6, 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
τηλ.: 210 9954302 fax: 210 9954380
e-mail: tsoliel@tsolisae.gr www.tsolisae.gr